Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αισθανόμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα του ρόλου που μπορούμε να διαδραματίσουμε με τις επιλογές μας. Γι’ αυτό τον λόγο, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα στην κοινωνία και είμαστε απόλυτα έτοιμοι να συνεισφέρουμε σε δράσεις και φορείς που αποσκοπούν στη θέσπιση ενός καλύτερου αύριο για όλους.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ORION Strom προχώρησε μέσα στην περίοδο 2021-2022 σε:

  • Διάθεση στρωμάτων μέσω δικτύου σε μονάδα του Ελληνικού Στρατού, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειά μας για συνεισφορά στην Εθνική Άμυνα της χώρας
  • Διάθεση στρωμάτων και προϊόντων ύπνου μέσω δικτύου, τόσο εγχώρια όσο και στην ΕΕ, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σε δομές φιλοξενίας προσφύγων
  • Διάθεση στρωμάτων μέσω δικτύου σε νοσοκομειακές και γηροκομικές μονάδες
  • Διάθεση στρωμάτων μέσω δικτύου σε δημοτικούς νηπιαγωγούς σταθμούς
  • Διάθεση προϊόντων ύπνου και στρωμάτων μέσω δικτύου σε αρμόδιες δομές και συλλόγους κοινωνικού χαρακτήρα
  • Διάθεση στρωμάτων μέσω δικτύου σε σωφρονιστικά ιδρύματα