Αγάπη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση ως εταιρία αναπτύσσεται έχοντας στη βάση της την αγάπη για το περιβάλλον και αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για την προστασία του.

Γι’ αυτό και δεσμευόμαστε ότι όλες οι πρακτικές που εφαρμόζουμε σε κάθε πτυχή των διαδικασιών παραγωγής και λειτουργίας μας, είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και αρχές της «πράσινης» ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε υιοθετήσει ένα σύγχρονο μοντέλο κυκλικής παραγωγής και διαχείρισης, με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενσωματώνοντας 100% οικολογικές τακτικές όπως:

  • Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αποθέματος υλικών εντός της παραγωγής μας
  • Συσκευασία, ταξινόμηση και δωρεάν διάθεση αποθέματος σε συνεργαζόμενες εταιρίες για την παραγωγή και εξαγωγή πρώτων υλών
  • Εφαρμογή διεθνών προδιαγραφών τόσο στους τομείς παραγωγής, όσο και στη διαμόρφωση ενός φιλικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος