Πολυεστέρας virgin (παρθένος), Πούπουλο / Μπιλάκι, Τρίμα