239 Ταινία με ορθοπεδικές τάβλες - Με 15 σανίδια φάρδος 68cm X 11mm πάχος